• Trang chủ
  •  
  • Đảng trong cuộc sống hôm nay trên VTV1

Đảng trong cuộc sống hôm nay trên VTV1

Đối diện: Chống xuyên tạc về bầu cử Quốc hội

Đối diện: Chống xuyên tạc về bầu cử Quốc hội

05/05/2021 Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, bịa đặt, tung tin sai sự thật về công tác nhân sự kích động, kêu gọi người dân không tham gia bầu cử, lợi dung chiêu trò “ tự ứng cử ” đề gây rối. Đó là những chiêu trò, âm mưu mà các thế lực thù địch phản động đang ra sức tiến hành nhằm phá hoại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Cùng nhận diện những thủ đoạn chiêu bài, chống phá bầu cử.

Triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

05/04/2021 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội có ý đặc biệt hết sức quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021...

Một số ảnh hoạt động

Một số video hoạt động

Thống kê lượt truy cập

  • 1,279,208 lượt truy cập
  • Trực tuyến 134