Hoạt động Chi bộ

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019

31/01/2019 Chiều, ngày 29 tháng 12 năm 2018 Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019...

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

04/01/2019 Sáng, ngày 29 tháng 12 năm 2018, Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Quy định...

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng

12/08/2018 Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7...

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh kết nạp đảng viên mới

31/07/2018 Chiều, ngày 27 tháng 7 năm 2018 Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú...

Một số ảnh hoạt động

Một số video hoạt động

Thống kê lượt truy cập

  • 1,279,310 lượt truy cập
  • Trực tuyến 144