Hoạt động Chi bộ

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW 6, khóa XII

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW 6, khóa XII

27/01/2018 Ngày 26 tháng 01 năm 2018 Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6, khóa XII cho tất cả đảng viên, viên chức, người lao động Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh...

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

01/09/2017 Ngày 30 tháng 8 năm 2017 Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020

17/08/2017 Ngày 16/8/2017 Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2020...

Công tác phát triển đảng tại Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

Công tác phát triển đảng tại Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

05/05/2017 Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh...

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La ký cam kết trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La ký cam kết trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

21/04/2017 Thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao..

Một số ảnh hoạt động

Một số video hoạt động

Thống kê lượt truy cập

  • 1,222,853 lượt truy cập
  • Trực tuyến 20