Quy trình cai nghiện ma túy

Các bước của quy trình cai nghiện ma túy

Các bước của quy trình cai nghiện ma túy

28/07/2023 Công tác cai nghiện cho người nghiện ma tuý (nghiện chất dạng thuốc phiện) tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La được thực hiện theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Một số ảnh hoạt động

Một số video hoạt động

Thống kê lượt truy cập

  • 1,279,377 lượt truy cập
  • Trực tuyến 125